Получихме нова доставка на въздушни възглавници FIRESTONE. Eто и списък доставените продукти:

 

Стока Код Количество
1R1D355355FF-Възгл.661N W010950021 10
1R1A390295-Възгл.644N-9755 W010950118 20
1R2A460295-Възгл.720N W010950195 10
1R3M340340-Възгл.701N W010950205 20
1R1B415270-Възгл.Iveco 8188539 1S27025-1E21E W010950295=782N 2
Възгл. RZ415-28- ф130/ф150 W010950382 2
1R2A445280-Възгл.MAN 1885N1=884N W010950429 4
Възгл.1T17856-4022NP02 без осн-75133CP W01M580756 2
1T15MPW9-Възгл.Scmitz 016512 W01M586318 10
1T15MPW9-Възгл.Scmitz 016512 W01M586318 6
1T19L11-813MB-Възгл.7924C W01M586364 6
1T17BS-6-Възд.въз.4022NP03 с пл.осн 2619V W01M586367=3229003300 12
Възгл.4157NP05/09-75268CP/5 ROR 39002A3K W01M587074 6
Въз.Schm.с осн.4158NP03 1T15MPW9-75269 за 6257 W01M588185 6
Възд.възгл.940MB с д. осн.11-RML7051C-1T17D-4.3 W01M588609 6
Възд.възгл.4022NP05 =75133CP/5 с пл.основа W01M588612 19
1T66F10.8-881MB-Възгл 7992C-с пласт.основа W01M588667 6
1T17D8.3-941MB-Възд.възгл. к-т с пласт.осн 7052C W01M588668 12
7947/1C-Възд.възгл.DAF 836MK1 -1 отв.равна осн. W01M588722 10
Възглваница 725N-1DF32 W01M588969 2
Възгл.1T15M9-4159NP09=1DK21B4/B8=1T32340 W01M589131 4
Възгл.12×3 с отвор в страни W01R584037 7
Възгл.12×2 с отвор в страни W01R584073 2